Aktieägare

ÄGARE A-AKTIE B-AKTIE ÄGARSKAP RÖSTRÄTT
Gatenholm, Erik 207 031 2 507 009 29,9% 36,8%
Martinez Avila, Hector Daniel 136 719 1 661 898 19,5% 24,1%
Handelsbanken Fonder 873 380 9,0% 6,7%
Fore C Investment Holding AB 724 808 8,0% 5,8%
Fjärde AP-Fonden 433 788 5,3% 3,9%
Carl Bennet AB 433 599 4,8% 3,5%
Dinkelspiel, Claes 227 662 2,5% 1,8%
Danielsson, Gusten 15 625 182 308 2,2% 2,7%
Svanberg, Jockum 15 625 182 008 2,2% 2,7%
Biofluidix GmbH 144 594 1,7% 1,3%
Andra ägare 1 953 642 14,9% 10,7%
Totalt 375 000 9 371 194 100,0% 100,0%

(2019.09.27)