Rådgivare

Certified Advisor

Erik Penser Bank AB

Telefon: +46 8 463 80 00

E-mail: info@penser.se

Adress: Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm

First North

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Alla företag vars aktier handlas på First North har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets överensstämmelse med First Norths regler om information till marknaden och investerare.

Ali Khademhosseini

Ali Khademhosseini
Rådgivare

David Williams
Rådgivare

Mina Bisell
Rådgivare

Rolf Classon
Rådgivare