Styrelse

Carsten Browall

Carsten Browall
Styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2018

Utvalda erfarenheter:
Omfattande erfarenhet av medicinsk utrustning och hälsovårdssektorer i ledande befattningar i snabbväxande företag så som Mölnlycke, Nobel Biocare, Capio, Vitrolife och Unfors RaySafe.

Aktieinnehav i CELLINK:
Optioner: 20 000

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Erik Gatenholm
Styrelseledamot sedan 2016

Utvalda erfarenheter:
Erik har en bakgrund i företagsekonomi, en MBA från Göteborgs universitet och dokumenterad framgång inom biotekniskt entreprenörskap. Hans hedersbetygelser inkluderar årets unga entreprenör och årets innovatör, och han har listad i Shortcut Magazines 100 Under 40 samt i prestigefyllda Forbes 30 Under 30.

Aktieinnehav i CELLINK:
A-aktier: 207 031
B-aktier: 2 507 009
Ägarskap: 32,6%
Rösträtt: 39,1%

Ej Oberoende i förhållande till bolaget eller till dess ledning och större aktieägare.

LinkedIn
Artur Aira

Artur Aira
Styrelseledamot sedan 2017

Utvalda erfarenheter:
Medicinteknisk ingenjör och MBA genom träning. Före sin roll som vice vd på AddLife har Artur innehaft olika ledarroller hos Organon Teknika, bioMerieux och AddTech Life Science

Aktieinnehav i CELLINK:
Optioner: 20 000

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

LinkedIn

Helena Skåntorp
Styrelseledamot sedan 2019

Utvalda erfarenheter: Helena Skåntorp är född 1960 och är svensk medborgare. Helena Skåntorp har lång erfarenhet från ledande positioner som VD och CFO. Hon var VD för Lernia 2011–2017, och dessförinnan bl.a. VD för Jarowskij AB och CFO hos Arla. Helena inledde karriären genom att arbeta hos PWC, huvudsakligen med revision av börsbolag, och blev där auktoriserad revisor. Helena har varit ledamot av styrelser i börsbolag i mer än 15 år.

Helena Skåntorp ägnar sig idag åt egen verksamhet och åt arbete i styrelser, och är bl.a. ledamot av styrelsen i Mekonomen. Hon är civilekonom från Stockholms Universitet och har även varit doktorand på Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i CELLINK:
B-aktier: 1 000

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ingela Hallberg

Ingela Hallberg
Styrelseledamot sedan 2017

Utvalda erfarenheter:
Doktor genom träning. Efter flera års arbete som läkare har hon tillbringat mer än 20 år i ledarroller för olika läkemedelsindustriledare så som Bayer Healthcare, Lundbeck, Quintiles och Merck.

Aktieinnehav i CELLINK:
Optioner: 20 000

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

LinkedIn
Bengt Sjöholm

Bengt Sjöholm
Styrelseledamot sedan 2016

Utvalda erfarenheter:
VD för flera svenska företag, däribland Tylö, där han var VD 2004-2009. Under 1990-talet var Sjöholm VD för ett dotterbolag till Getinge.

Aktieinnehav i CELLINK:
B-aktier: 47 069
Optioner: 20 000
Ägarskap: 0,56%
Rösträtt: 0,4%

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

LinkedIn

Christian Wildmoser
Styrelseledamot sedan 2019

Christian Wildmoser är född 1955 och är österrikisk medborgare. Christian Wildmoser har arbetat inom private equity under lång tid och var under 16 år partner i CVC Capital Partners, med ansvar för verksamheten i tysktalande Europa. Dessförinnan arbetade han i 25 år i banksektorn, bland annat inom investment banking.

Christian Wildmoser är idag privat investerare i unga företag. Han är doktor i nationalekonomi från universitetet i Wien.

Aktieinnehav i CELLINK: 
A-aktier: 0
B-aktier: 79 623
Ägarskap: 0,8 %
Rösträtt: 0,6 %

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.