Finansiell kalender

Kalender
January 20, 2020Delårsrapport september – november 2019
April 9, 2020Delårsrapport december – februari 2019/2020
July 9, 2020Delårsrapport mars – maj 2020
October 22, 2019Delårsrapport juni – augusti 2020
January 29, 2021Bokslutskommuniké september - december(Q1-Q5) 2019/2020
March 17, 2021Årsredovisning 2019/2020