Finansiell kalender

Kalender
January 22, 2019Delårsrapport september – november 2018
April 10, 2019Delårsrapport december – februari 2019
July 11, 2019Delårsrapport mars – maj 2019
October 24, 2019Bokslutskommuniké september - augusti (Q1-Q4) 2018/2019
November 14, 2019Årsredovisning 2018/2019
December 18, 2019Årsstämma 2018/2019