VD har ordet

Fortsatt tillväxt med positivt resultat och förvärv

Det är med stort nöje som CELLINK börjar första kvartalet på året med fortsatt tillväxt, förvärv, och vinst på sista raden. Under det första kvartalet har försäljningen ökat med en rekordnettoomsättning på 20 MSEK med totala intäkter mm. på 27,2 MSEK, resulterande i en nettoomsättningstillväxt på hela 148% jämfört med första kvartalet i föregående år och en vinst på 0,7 MSEK. Jag vill tacka hela CELLINK koncernen för det fantastiska arbetet och styrelsen och aktieägare som visat fortsatt förtroende för bolaget och vår resa. Vi har nu börjat ännu ett nytt spännande år för CELLINK koncernen.

Försäljnings och kundarbetet

Efterfrågan för CELLINKs system och biobläck fortsätter öka globalt och genom nya kundsegment ser vi en fortsatt bred tillväxt av nya användningsområden. I kvartalet arrangerade vi vårt andra Annual Collaborative Partnership Conference där alla kunder bjöds in för att diskutera användning av bolaget produkter, framgångar i branschen och utmaningar för kunderna. Bolaget presenterade befintliga produkter och jobbade i fokusgrupper för att få feedback för fortsatt utveckling.

Under kvartalet fortsatte arbetet vidare med att skapa nöjda kunder världen över genom att involvera dem i utvecklingsprocessen och vara tillgängliga för att stötta deras forskning dygnet runt. I samband med höstens kundcentrerade arbete, tog CELLINK in Dr. Mina Bissell in till Board of Advisory för att utöka expertkunskap och erfarenhet inom cancerforskning. Dr. Bissells roll kommer handla om att hjälpa bolaget vidare utveckla biobläck som är specifikt designade för att kunna skapa mer realistiska och sofistikerade cancervävnader. Kundarbetet har varit av stor vikt för bolagets förståelse av hur trenderna inom bioprinting och cellkultivering har rört sig och det är med hjälp av dessa fokusgrupper som bolaget kunnat specifikt utveckla olika teknologier och immateriella skydd.

Förvärv

Under kvartalet ingick CELLINK ett avtal om förvärv av det tyska dispenserings företaget Dispendix GmbH. Dispendix patenterade teknologi “Immediate Drop on Demand Technology” (I-DOT) kommer från cirka 10 års utveckling inom det tyska forskningsinstitutet Fraunhoffer. Deras första kommersiellt tillgängliga instrument I-DOT One lanserades under 2017 och används framförallt av läkemedelsföretag inom applikationsområden så som: Q-pcr, Matrigel- dispensering, Cell-dispensering, IC50-studier, array generation, singel-celldispensering m.fl. Bolaget har idag cirka 10 anställda verksamma framförallt inom utveckling av framtida produkter baserade på̊ I-DOT teknologin. Synergierna mellan företagen möjliggör att kunden nu kan printa ut de större vävnads strukturerna med CELLINKs bioskrivare och sedan placera singel celler och biobläck på specifika positioner. Teknologiplattformen kan användas med CELLINKs biobläck och öka hastigheten på dispenseringen av biobläck och kommer framförallt inriktas mot läkemedelsutveckling. Dispendix’ produkter passar väl in i CELLINKs nuvarande produktportfölj och kommer snabbt kunna integreras i det globala säljarbetet.

Förbättrade marginaler och vinst

CELLINK har arbetat aktivt med att förbättra marginalerna och effektiviteten i produktionen under det första kvartalet. Detta har resulterat i en 17% ökning av bruttomarginalerna och nöjdare kundrelationer. Resultatet har möjliggjorts via bättre samarbeten med leverantörer, fortsatt innovativt utvecklingsarbete, och förbättrad produktionsstyrning. Under kvartalet tillsattes en ny, erfaren produktionschef för att fokusera på skala upp produktionen för att bemöta den växande efterfrågan på CELLINKs produkter världen över.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

I december ingick CELLINK i ett samarbete med MedImmune, den globala biologiska forsknings- och utvecklings grenen inom AstraZeneca. Samarbetet går ut på att bistå med 3D-bioprintade vävnader som verktyg vid forskningen av nya sjukdomar inom MedImmuns kärnterapeutiska områden. Samarbetet kommer att utnyttja CELLINKs biobläck teknologi, samt ett litet team av experter från CELLINK som kommer arbeta nära med MedImmune på plats. Det långsiktiga målet är att validera CELLINKs produkter i flödet för utveckling av nya läkemedel och behandlingar.

Under det andra kvartalet lanserade vi även en ny produkt framtagen tillsammans med Prellis Biologics. Den nya produkten: Holograph-X möjliggör utskrifter av vaskulära nätverk med hög precision. Produkten är prissatt till 1,2 MUSD vilket gör att den förväntade försäljningsprocessen spås vara längre än försäljningen av bolagets övriga system.

Jag tackar alla våra kunder, partners och medarbetare för ett fantastiskt kvartal och ser fram emot att fortsätta den spännande tillväxtresan i 2019.

 

Göteborg, den 22 januari 2019

Erik Gatenholm, CEO