CELLINK mottar order om 3,5 MSEK från distributör

Bolaget har mottagit en order för bolagets 3D-Bioskrivare BIO X om 3,5 MSEK. Ordern kommer från bolagets distributör i Tyskland, I&L Biosystems.

Ordern planeras att uteslutande levereras under bolagets fjärde kvartal och är ett resultat av ökad efterfrågan på den europeiska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                          Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                               Telefon: +46 70 991 86 04
E-post:
eg@cellink.com                                   E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj kl. 16:45 CET.

Om CELLLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB