Publicering av CELLINKs årsredovisning för 2016/2017

CELLINK ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 (2016-09-01 – 2017-08-31) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: http://cellink.com/investor-relations/.

För att få en tryckt version, kontakta bolaget på ir@cellink.com, tryckta exemplar kommer även finnas tillgängliga i samband med bolagsstämman den 14 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 12:40 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB