CELLINK samarbetspartner 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik

CELLINK-samarbetspartner från MIT tillsammans med de ledande forskningsinstituten Harvard, ETH Zürich, Utrecht och Eindhoven University of Technology har 3D-Bioprintat en modell av humana hjärtklaftssjukdomsmodeller.

För denna studie användes CELLINK INKREDIBLE+ för att skriva ut modellen av den humana hjärtklaffen.

De uppmätte de mekaniska egenskaperna hos enskilda skikt av sjuka aortaventiler och replikerade dess egenskaper i en 3D bioprintad modell. Genom att skriva ut mänskliga aortaventiler i denna modell kan de återskapa aortaventilkalkning i laboratoriet för att undersöka mekanismerna och testa olika typer av läkemedel mot denna sjukdom. Läs hela publikationen: http://www.mdpi.com/2079-4991/8/5/296/htm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                    Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                          Telefon: +46 70 991 86 04
E-post:
eg@cellink.com                              E-post: gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB