CELLINK utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

CELLINK och styrelsen har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare för att utforska en möjlig listflytt av bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista och för att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                           E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB