CELLINK värvar den världsberömda forskaren Dr. Mina J. Bisell till sin Advisory Board

Dr MINA J. BISSELL är en ansedd forskare, den högst rankade forskaren vid Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) och figurerar som Senior Advisor för Laboratory Director on Biology. Hon är också fakultet för fyra forskargrupper i UC Berkeley: Comparative Biochemistry, Endocrinology, Molecular Toxicology, och Bioengineering (UCSF / UCB). Efter att ha utmanat flera etablerade paradigmer är Bissell en pionjär inom bröstcancerforskningen och hennes arbetsgrupp har gett upphov till mycket impulser för det nuvarande erkännandet av den signifikanta rollen som extracellulärmatris (ECM) -signalering och mikromiljöuppspelning har vid genuttrycksreglering i både normala och maligna celler. Hennes laboratorium har utvecklat nya 3D-analyser och tekniker som visar hennes signaturfras: efter uppfattningen är "fenotyp är dominant över genotyp".

Dr. Mina J. Bisell kommer att bidra till CELLINKs utveckling inom cancerforskning och fokusera på att utveckla teknik inom området. Advisory Board består nu av 4 rådgivare, bland annat Rolf Claesson, tidigare ordförande i Bayer HealthCare och Tecan Group, VD för Bayer Diagnostics, verkställande befattningar inom Pharmacia, chef för Hill-Rom och styrelsemedlem i Fresenius Medical Care. Dr. Ali Khademhosseini tjänstgjorde som professor vid Harvard-MIT, Brigham och Women's Hospital och Harvard Medical School. Han leder ett satellitlaboratorium vid World Premier International-Advanced Institute for Materials Research vid Tohoku University, Japan och är nu även utnämnd till professor vid UCLA. Samt Dr. David Williams, professor vid Wake Forest School of Medicine som betraktas som en ledande auktoritet inom biomaterial, medicintekniska produkter och biokompatibilitet. Han är författare och medförfattare i över 400 tekniska dokument inom sitt kompetensområde.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                                      Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                                          E-mail: gd@cellink.com  

Om CELLINK

CELLINK är det första biobläck-företaget i världen, och den ledande 3Dbioprinter leverantören som fokuserar på utveckling och kommersialisering av bioprinting teknologier. Utvecklingen tillåter forskare att 3D printa mänskliga organ och vävnad för utvecklingen av farmaceutiska och kosmetiska behandlingar. Grundat 2016 och aktivt i mer än 45 länder, CELLINK förändrar framtidens medicinens som vi känner den idag. Läs mer om CELLINK, vänligen besök: www.cellink.com  

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB