CELLINK LANSERAR NYA BIOBLÄCK

Idag tillkännager CELLINK första fasen i en biobläcksexpansion. Den första fasen inkluderar två nya serier av biobläck, samt en utökning av befintlig serie. I och med denna lansering kommer bolaget att stärka sin produktportfolio och kunna erbjuda ett bredare sortiment av verktyg för forskare och den forskning som de bedriver. Inom kort kommer fler faser i den nya biobläcksexpansionen att presenteras, som även de kommer att utöka bolagets utbud, allt för att på bästa sätt tillmötesgå samarbetspartners behov.  

De tre kategorierna är; 

Collagen-serien:

Bolaget lanserar sin nya serie av biobläck som primärt använder sig av komponenten kollagen i basen. Kollagen är den huvudsakliga strukturella komponenten som återfinns i många vävnader och är det vanligaste proteinet i däggdjur. Den nya kollagen-serie kommer att erbjuda både biobläck och 3D cellodlingsmaterial delvis bestående av detta viktiga protein. Dessa produkter kommer att ha appliceringsområden inom både bioprinting och 3D cellodlingsområden. Potentiella applikationer inkluderar forskning inom vävnadsutveckling, cellmigration och läkemedelsutveckling.  

Additive-serien:

Kroppens celler och vävnad kan vara extremt mångsidiga i sina förmågor, strukturer och sammansättningar. För att komplettera CELLINKs standardiserade och färdiga biobläck, lanserar bolaget nu Additive-serien för att möjliggöra ett bättre skräddarsytt och specialanpassat biobläck till samarbetspartners och deras applikationsområden. Dessa Additives (tillsatser) kan antingen blandas i existerande biobläck, kombineras med kit, alternativt blandas i forskarens egna biobläck. 

I och med detta, möjliggöra CELLINK en omfattande flexibilitet i skapandet av biobläck som står ut på marknaden. Dessa Additives (tillsatser) kombinationer kan ge unika och vävnadsspecifika mekaniska karaktärsdrag och egenskaper beroende på vad som används. 

Utökning av GelMA och Alginate-serien

Avslutningsvis lanserar CELLINK tillägg i de befintliga serierna GelMA och Alginate. Bägge serier kommer att utökas för att inkludera olika molekylärvikter, metakrylationsgrad och sammansättning. Nya produkter inkluderar steriliserade och frystorkade pulver, nya kit, samt versioner av våra omtyckta GelMA och Alginate-baserade biobläck med en högre koncentration. 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                         Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                  Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                       E-mail:gd@cellink.com 


Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB