CELLINK tillkännager samarbete med MedImmune med syfte att utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter

Forskare kommer att arbeta sida vid sida i MedImmune laboratorium, med mål att påskynda forskning och utveckling av nya behandlingar

CELLINK, som fokuserar på utveckling och kommersialisering av innovativ bioprintingsteknik, tillkännagav idag att företaget kommer att ingå ett 1 år långt samarbete med MedImmune, den globala biologiska forsknings- och utvecklings grenen inom AstraZeneca. Samarbetet går ut på att bistå med 3D-bioprintade vävnader som verktyg vid forskningen av nya sjukdomar inom MedImmuns kärnterapeutiska områden, inklusive onkologi, respiratoriska och kardiovaskulära, njur- och metaboliska sjukdomar.

Samarbetet kommer att utnyttja CELLINKs innovativa och patent-sökta biobläck, vilket gör att mänskliga celler växer och trivs som de skulle om de vore i människokroppen. CELLINK kommer att tillhandahålla ett litet team av experter som kommer arbeta nära med MedImmune-forskare i bioteknikens Gaithersburg, MD-anläggning. MedImmune kommer att ge expertis inom forskning i tidigt stadium, antikropps- och proteinteknik och optimering samt en möjlighet att fortsätta utveckla den befintliga CELLINK-tekniken med feedback baserat på behov och tillämpningar av forskare i laboratoriet.

"Detta samarbete kommer öppna upp läkemedelsutvecklingssegmentet ytterligare för CELLINK och lägga grunden för framtida läkemedelsutvecklingsprocesser. MedImmune är ledande inom biologisk forskning och utveckling, och arbetar med spetsteknologi för att främja utvecklingen av potentiella nya behandlingar. Det är en ära och ett fantastiskt tillfälle för oss att arbeta sida vid sida med MedImmune", säger Erik Gatenholm, VD, CELLINK

Dr. Herren Wu, Chief Technology Officer och Global Head of Antibody Discovery and Protein Engineering vid MedImmune sa: "Vi ser fram emot att utnyttja inte bara CELLINKs innovativa teknik utan också deras direkta kompetens inom våra laboratorier. Från bioteknik till högteknologi är samarbete kärnan i hur vi arbetar för att öppna nya dörrar för potentiella upptäckter av nya behandlingar."

För ytterligare information kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: 070 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                           E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december kl. 08.45.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB