CELLINK kund möjliggör kontrollerad cellformation

Forskaren Sebastian Allig från University of Applied Sciences Aschaffenburg har använt en specialiserad bioprintingsprocess med CELLINKs biobläck för att dispensera humana embryonala njurceller i ett definierat mönster.

Alling kom i studien fram till att celler förblir livskraftiga i upp till 8 dagar efter utskrift, vilket är ett bevis på konceptet kontrollerad cellbildning. Denna upptäck kan tillämpas i in vitro-undersökningar av läkemedel i framtiden.

CELLINK RGD Bioink kombinerades med humana embryonala njurceller för att skriva ut det kontrollerade mönstret och för att öka celladhesion och tillväxt. CELLINKs Cellmixer användes för en homogen fördelning av cellerna inuti biobläcken. Fluorescerande färgning användes sedan för att avgöra om cellerna var livskraftiga.

Den bioprintade vävnaden behöll önskad viskositet och struktur såväl som en hög grad av cellviabilitet en vecka efter utskrift.

Resultaten av dessa definierade cellformationer är ett stort framsteg för långsiktiga odling av vävnader som är byggda med en bioprinter. Allig publicerade dessa fynd i sin uppsats "Kontrollerad cellformation med bioprinting".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                           Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                               Telefon: +46 70 991 86 04
E-post:
eg@cellink.com                                      E-post: gd@cellink.com

Om CELLLINK 

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB