CELLINK offentliggör kvartalsrapport för andra kvartalet samt halvårsresultat

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 december 2017 – 28 februari 2018 samt resultatet för de första sex månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 2 (Q2), 1 december 2017 – 28 februari 2018

 • Bolagets intäkter uppgick till 12 057 kSEK (4 403 kSEK) en ökning med 174% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 8 689 kSEK (2 926 kSEK) en ökning med 197% Q2 föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 250 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 10,4 % (-5,3 %)

 • Rörelseresultatet uppgick till 605 kSEK (92 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 783 kSEK (56 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,081 SEK för kvartalet (0,008 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 549 kSEK (11 kSEK)

Första halvåret, 1 september 2017 – 28 februari 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 22 739 kSEK (7 874 kSEK) en ökning med 189% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 16 051 kSEK (5 440 kSEK) en ökning med 195% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 401 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 6,2 % (3,5 %)

 • Rörelseresultatet uppgick till 126 kSEK (592 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 401 kSEK (521 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,042 SEK för första halvåret (0,079 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under halvåret uppgick till -6 385 kSEK (2 485 kSEK)

Händelser under andra kvartalet (december 2017 – februari 2018)

 • Den 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • Den 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • Den 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • Den 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks

Händelser efter periodens utgång

 • Den 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer

Händelser under första halvåret (september 2017 – februari 2018) 

 • Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 • Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 • Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 • Den 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 • Den 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU
 • Den 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • Den 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • Den 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • Den 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 10:55 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB