CELLINK offentliggör Bokslutskommuniké och rapport för 4:e kvartalet

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 juni 2018 – 31 augusti 2018 samt bokslutskommunikén för räkenskapsåret. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Bokslutskommuniké 12 månader, 1 september 2017 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättning om 45 337 kSEK (13 159 kSEK) en ökning med 245% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelsens intäkter, inklusive aktiverade arbeten för egen räkning samt lagerförändringar, uppgick till 64 444 kSEK (21 876 kSEK) en ökning med 195% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 997 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,7% (-2%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 372 kSEK (-887 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 068 kSEK (-728 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,15 SEK (-0,12 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 263 kSEK (-1 491 kSEK)

Kvartal 4 (Q4), 1 juni 2018 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättning om 16 465 kSEK (4 711 kSEK) en ökning med 250% mot föregående räkenskapsår
 • Bolagets intäkter, inklusive aktiverade arbeten för egen räkning samt lagerförändringar, uppgick till 23 132 kSEK (8 444 kSEK) en ökning med 174% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 069 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,6% (0,3%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 402 kSEK (-216 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 596 kSEK (43 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,07 SEK för kvartalet (0,02 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 085 kSEK (-1 124 kSEK)

Väsentliga händelser under perioden (juni 2018 – augusti 2018)

 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University som 3D Bioprintar de första mänskliga hornhinnorna i ett banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK
 • 4 juli publicerade CELLINK forskningsframgångar inom levervävnadsutskrift gjorda med bolagets bläck
 • 16 juli meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om 25 MSEK från EU
 • 27 augusti lanserade CELLINK nya Biobläck baserade på lamininer

Händelser efter periodens utgång

 • 4 september publicerade CELLINK tre nya forskningsframgångar gjorda med bolagets produkter
 • 11 september offentliggjorde bolaget att Dr. Mina Bisell tillträder CELLINKS Advisory Board
 • 2 oktober meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om cirka 3 MSEK från EU

Händelser under året (september 2017 – augusti 2018)

 • 25 september beviljades CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 • 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 • 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 • 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 • 27 november meddelade bolaget om beviljad projektfinansiering från EU om cirka 3,5 MSEK
 • 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH där man tillsammans ska skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks
 • 19 mars publicerade CELLINK tillsammans med forskare en artikel om biobläck, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vann Red Dot Award för BIO X
 • 13 april lanserade CELLINK sju nya Biobläck, tre nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA och UNH Manchester för evenemang om regenerativ tillverkning
 • 23 april utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – Framtagen för att Revolutionera utbildningen
 • 3 maj bytte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK en nyhet om en samarbetspartner som 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från en distributör
 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University som 3D Bioprintar de första mänskliga hornhinnorna i ett banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK
 • 4 juli publicerade CELLINK forskningsframgångar gjorda med bolagets bläck
 • 16 juli meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om 25 MSEK från EU
 • 27 augusti lanserade CELLINK nya Biobläck baserade på lamininer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader, med visionen att skriva ut kompletta mänskliga organ i 3D-Bioskrivare. CELLINKs biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB är företagets Certified Adviser, kan nås på tel: +46 8 463 80 00. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North under CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB