CELLINK med partner har beviljats projektfinansiering om 10 MSEK från EU för projektet FUNC. CELLINKs andel uppgår till 5 MSEK

CELLINK har tillsammans med Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam ”ACTA” blivit beviljade projektfinnansering för projektet Functionalized Collagen-based bioink for 3D bioprinting ”FUNC”.

Projektet kommer att löpa över 3 år med en total budget om 19,5 MSEK. Projektet är finansierat till 50% genom Eurostars. Konsortiet kommer att utveckla ett biofunktionaliserat kollagenbaserat bläck för 3D Bioprintning. FUNC-BIOINK ska tillhandahålla mänskliga celler med en biomimetisk miljö. Peptiderna i bläcket ska främja cellinfästning, spridning och överlevnad och direkt differentiering. FUNC-BIOINK ska komma att användas för att skapa ett brett utbud av vävnader. Tack vare sin mångsidiga natur är FUNC-BIOINK av intresse för akademin såväl som kosmetisk och läkemedelsindustrin.

Presskontakt:  

Erik Gatenholm, CEO                                                                             Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                                      Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                                          E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB