CELLINK och partners har beviljats projektfinansiering om 5,700 000 EURO från EU för projektet GIOTTO. CELLINKs andel uppgår till 300 000 EURO

Projektet syftar till att utveckla tre olika medicinska produkter som är utformade för att behandla specifika benfrakturer genom kombinationen av smarta nanomaterial, 3D-printning och riktad cellaktivering. Det övergripande målet med GIOTTO är att utveckla lösningar och verktyg för att förbättra det aktiva åldrandet och därigenom mildra den ekonomiska bördan för hälsosystemen och förbättra livskvaliteten för de gamla. 

CELLINK har tilldelats projektfinansiering från EU för projektet "GIOTTO" - Aktiv åldrande och osteoporos: Nästa generations smarta nanobiomaterial och 3D-printning från "Horizon 2020 - Osteoartikulär vävnadsregenerering." Tillsammans med 13 partner (Politecnico di Torino, University av Pisa, Centro Piaggio, Universitetet i Maastricht, Universidad Complutense de Madrid, Stiftelsen för forskning och teknik Hellas, University of Newcastle Upon Tyne, Dublin City University, VAR GARANTI, BIOMECH INNOVATIONS, FLUIDINOVA, Tecnología Navarra de Nanoproductos SL, NOVAICOS, YODIWO) har CELLINK fått finansiering för projektet motsvarande 100 procent av projektets totala beräknade kostnader: cirka 5 700 000 euro. GIOTTO samordnas av Politecnico di Torino - Prof. Chiara Vitale-Brovarone. Projektet sträcker sig över 48 månader och CELLINKs andel av projektet motsvarar 300 000 euro. CELLINKs prestation i projektet är helt i linje med företagets vanliga verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                           Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                   E-post: gd@cellink.com

Om CELLLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB