CELLINK’s biobläck och bioprinters används i flera olika progressiva forskningsområden

Detta pressmeddelande ämnar summera några av de framsteg och valideringar som skett med CELLINK’s teknologi.

Cellulosahydrogel för 3D-skrivbarhet

Forskare vid North Dakota State University testar tryckbarhet, formfidelitet och cellöverförbarhet av natriumalginat med karboximetylcellulosa (CMC) som används i 3D-biotryck. Biobläcket som användes i studien var CELLINK’s biobläck. Resultaten av studien visar att hybridhydrogelen kan vara ett biomaterial i 3D bioprinting och möjliggör karakteriseringstekniker för tryckbarhet och formfidelitet.

CELLINK 3D bioprinters används av forskare för neuromuskulär korsning i suspenderad hydrogelsamling 

CELLINK Inkredible+ används i forskning av neuromuskulär korsning i suspenderad hydrogelsamling. Forskare vid Tufts universitet har använt CELLINKs Inkredible+ 3D bioprinting som ett verktyg för att rekapitulera neuromuskulär anslutningens fysiologi för att göra det möjligt för forskare att bättre förstå utvecklingen, mognaden och degenereringen av neuromuskulära korsningar. Den beskrivna plattformen är fullt anpassningsbar med hjälp av 3D-friformsutskrift via CELLINK’s Inkredible+ bioprinter till standard laboratorievävnadsodlingsmaterial. Det möjliggör också humant myoblastinriktning i 3D med exakt motoneuronintegration i förformade myotubes. Odlingsmetoden kommer idealt att vara användbar vid observation och analys av neuritutväxt och myogendifferentiering i 3D med kvantifiering av flera parametrar av muskelinnervation och funktion. 

CELLINK’s samarbetare efterliknar benmärgs vaskulär nisch med flerkanalsilkesvamp 

Forskare vid Tufts University, University of Pavia och IRCC San Matteo Foundation skapade en anpassad perfusionskammare för att innehålla en flerkanalig lyofiliserad silkesvamp som efterliknar det vaskulära nätverket i benmärg nischen. CELLINK’s printer Inkredible användes i studien för att skapa svamparna. Cylindrar av silkesvamparna var permeabilitetsanalys utfördes baserat på en anpassad konfigurerad enhet. Cylindrar av de glyceroldopade silkesvamparna infördes i CELLINKs Inkredible-patroner.

CELLINK på Termis World Congress 2018
CELLINK närvarar på Termis World Congress i Kyoto, Japan. CELLINK kommer att presentera framsteg inom teknologin genom deltagande i postersessions. För att lära mer om våra produkter och vår teknologi, vänligen besök oss i någon av våra montrar: Nr. 14 i Eventhallen, eller Nr. 60 i Utställningshallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                               Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                                   E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK är det första biobläck-företaget i världen, och den ledande 3Dbioprinter leverantören som fokuserar på utveckling och kommersialisering av bioprinting teknologier. Utvecklingen tillåter forskare att 3D printa mänskliga organ och vävnad för utvecklingen av farmaceutiska och kosmetiska behandlingar. Grundat 2016 och aktivt i mer än 45 länder, CELLINK förändrar framtidens medicinens som vi känner den idag. Läs mer om CELLINK, vänligen besök: www.cellink.com  

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB