Delårsrapport 1, september-november 2018: Fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden september 2018 – november 2018. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/?tab=Sv. I detta pressmeddelande presenteras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 1 (Q1), 1 september 2018 – 30 november 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 19 971 kSEK (8 064 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 148% mot det första kvartalet i föregående räkenskapsår.
 • Bolagets intäkter, inklusive aktiverade arbeten för egen räkning samt lagerförändringar, uppgick till 27 201 kSEK (12 111 kSEK) en ökning med 225% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 595 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 5,9% (4,7%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 680 kSEK (-372 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 616 kSEK (1 068 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,08 SEK för kvartalet (0,15 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 243 kSEK (-12 263 kSEK)

Händelser under första kvartalet (september 2018 – november 2018) 

 • 4 september publicerade CELLINK tre nya forskningsframgångar gjorda med bolagets produkter.
 • 11 september offentliggjorde bolaget att Dr. Mina Bisell tillträder CELLINKS Advisory Board.
 • 2 oktober meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansiering om cirka 3 MSEK från EU.
 • 17 oktober lanserade CELLINK två nya produktserier av Biobläck samt utökning av en befintlig serie.
 • 6 november lanserade CELLINK en ny produktserie av Biobläck samt en utökning av tre befintliga produktserier.
 • 29 november ingick CELLINK AB ett avtal om förvärv av det tyska bolaget Dispendix GmbH för 5 miljoner EUR.

Händelser efter periodens utgång

 • 1 december genomfördes förvärvet av Dispendix GmbH.
 • 4 december offentliggjorde CELLINK att bolaget ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter.
 • 5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering av holografisk bioprintingteknik.

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 08:30 CET.

Presskontakt:  

Erik Gatenholm, CEO                                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                                      Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                                          E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB