CELLINK LANSERAR NYA BIOBLÄCK

Idag tillkännager CELLINK andra fasen i en biobläcksexpansion. Den andra fasen inkluderar en ny produktserie av biobläck, samt utökning av tre befintliga produktserier. I och med denna lansering kommer bolaget att stärka sin produktportfolio och kunna erbjuda ett bredare sortiment av verktyg för forskare och den forskning som de bedriver. Inom kort kommer fler faser i den nya biobläcksexpansionen att presenteras, som även de kommer att utöka bolagets utbud, allt för att på bästa sätt tillmötesgå samarbetspartners behov.  

Den nya produktserien: GelXA och GelXG 

GelMA är ett omtyckt och välanvänt biobläck inom bioprinting. På CELLINK strävar vi efter att ständigt förbättra våra erbjudanden inom detta kritiska område. Vi är stolta att introducera vår GelXA och GelXG serie. Denna biobläck-serie innehåller vårt nya patentsökta förtjockningsmedel baserat på Xanthangummi, och alginat när det kommer till GelXA, vilket möjliggör en ännu smidigare GelMA bioprinting process. Möjligheten att printa och att crosslinka i rumstemperatur gör GelXA och GelXG till en revolutionerande produktserie inom GelMA forskning, tack vare sin enkla användning och flexibilitet. 

Utökning av START-serien:

Att skapa prototyper med olika storlekar, former och geometri av bioprintade konstruktioner förblir ett kritiskt moment inom bioprintingfältet. Genom att utöka vår START-serie med ett nytt bläck som går att crosslinka, så bemöter vi marknadsefterfrågan på en stabil, icke-biologisk men hydratiserat och cellkompatibel konstruktionskomponent som kan stödja, skydda och fungera som ett komplement. Denna nya sammansättning kan crosslinkas för att ge skräddarsydda mekaniska egenskaper för printytan och stabilitet, för mjukare eller mekaniskt svaga biomaterial. Dessutom kan den användas som ett standardiserat biobläck för geometrisk eller tryckbar jämförelse. 

Utökning av Fibrin, Skin, Laminin, och Bone-serier:

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda våra befintliga serier Fibrin, Skin, Laminink och Bone med vår nya GelXA som basmaterial. Denna bas ger användaren möjlighet att välja mellan photoinititator eller jonisk crosslinking, alternativt en kombination av bägge. Vi lanserar dessa nya kompositioner av biobläck för att möjliggöra en större flexibilitet för våra forskare och deras applikationer. 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                           Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                    Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                         E-mail:gd@cellink.com 


Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB