CELLINK publicerar årsredovisning för 2017/2018

Årsredovisning för 2017/2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats http://cellink.com/investor-relations. För ett tryckt exemplar kontakta bolaget på ir@cellink.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                           E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen visar sig framgångsrik, kan eventuellt hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB