CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet samt rapport för första 9-månaderna

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden mars 2018 – 31 maj 2018 samt resultatet för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Delårsrapport 9 månader, 1 september 2017 – 31 maj 2018

Första 9 månaderna i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 39 724 kSEK (12 750 kSEK) en ökning med 212% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 28 656 kSEK (8 465 kSEK) en ökning med 239% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 914 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 4,8% (-8%)

 • Rörelseresultatet uppgick till -88 kSEK (-1 205 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 414 kSEK (-1 319 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK för första 9 månaderna (-0,20 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första 9 månaderna uppgick till -4 534 kSEK (-389 kSEK)

Kvartal 3 (Q3), 1 mars 2018 – 31 maj 2018

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Bolagets intäkter uppgick till 16 375 kSEK (4 876 kSEK) en ökning med 236% mot föregående räkenskapsår
 • Nettoomsättning om 12 202 kSEK (3 024 kSEK) en ökning med 304% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 044 kSEK, vilket motsvarar

en EBITDA-marginal om 6,4 % (-20,7%)

 • Rörelseresultatet uppgick till 399 kSEK (-1 105 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 626 kSEK (-1 139 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,048 SEK för kvartalet (-0,17SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 202 kSEK (-2 581 kSEK)

Väsentliga händelser under perioden

Händelser under tredje kvartalet (mars 2018 – maj 2018)

 • 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vinner Red Dot Award för BIO X
 • 13 april CELLINK lanserar 7 nya biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning
 • 23 april utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – framtagen för att revolutionera utbildningen
 • 3 maj bytte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK nyhet om samarbetspartner som 3D-Bioprintar Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör i Tyskland

Händelser efter periodens utgång

 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University 3D Bioprintar första mänskliga hornhinnorna i banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK

Händelser under första 9 månaderna (september 2017 – maj 2018)

 • 25 september beviljades CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 • 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 • 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 • 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 • 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU
 • 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks
 • 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vann Red Dot Award för BIO X
 • 13 april CELLINK lanserar 7 nya Biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning
 • 23 april Utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – Framtagen för att Revolutionera utbildningen
 • 3 maj byte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK en nyhet om en samarbetspartner som 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB är företagets Certified Adviser, kan nås på tel: +46 8 463 80 00. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North under CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB