143% lönsam tillväxt och lyckad integrering av förvärvad teknologi

CELLINK AB offentliggör kvartalsrapport för perioden mars 2019 - maj 2019 samt resultatet för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Tredje kvartalet

 •  Nettoomsättning uppgick till 29 624 kSEK (12 202 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 143% mot det tredje kvartalet i föregående räkenskapsår varav 109% var organisk tillväxt
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 292 kSEK (1 044 kSEK), motsvarande en marginal om 4,4% (8,6%)
 •  Nettoresultatet uppgick till 289 kSEK (361 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie efter utspädning om 0,033 SEK (0,048 SEK)

Första 9 månaderna

 •  Nettoomsättning uppgick till 73 460 kSEK (28 656 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 156% mot de första nio månaderna i föregående räkenskapsår varav 133% var organisk tillväxt
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 787 kSEK (1 914 kSEK), motsvarande en marginal om 7,9% (6,7%)
 •  Nettoresultatet uppgick till 2 326 kSEK (29 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie om 0,274 SEK (0,004 SEK)

Väsentliga händelser under perioden

Händelser under delårsperioden (september 2018-maj 2019)

 •  4 september publicerade CELLINK tre nya forskningsframgångar gjorda med bolagets produkter.
 •  11 september offentliggjorde bolaget att Dr. Mina Bisell tillträder CELLINKs Advisory Board.
 •  2 oktober meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansiering om cirka 3 MSEK från EU.
 •  17 oktober lanserade CELLINK två nya produktserier av Biobläck samt utökning av en befintlig serie.
 •  6 november lanserade CELLINK en ny produktserie av Biobläck samt en utökning av tre befintliga produktserier.
 •  29 november ingick CELLINK AB ett avtal om förvärv av det tyska bolaget Dispendix GmbH för 5 miljoner EUR.
 •  1 december genomfördes förvärvet av det tyska bolaget Dispendix GmbH för en köpeskilling om 5 miljoner EUR.
 •  4 december offentliggjorde CELLINK att de ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter.
 •  5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering av holografisk bioprintingteknik.
 •  28 januari beviljades CELLINK projektfinansiering om 5 MSEK från EU.
 •  4 februari lanserade CELLINK en ny produkt inom realtids cellmikroskopi.
 •  19 februari beviljades CELLINK patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a construct”.
 •  18 mars lanserade CELLINK en ny produkt vid namn Lumen X, för digital ljusbehandling 3D bioprinting.
 •  22 mars offentliggjorde CELLINK att de ingått ett samarbete inom bioprintingsforskning med forskningscentret för vuxna stamceller vid Seoul National University.
 •  24 april vann CELLINK BIO X det Stora Designpriset 2019.
 •  2 maj lanserade CELLINK nya vävnadsmodelkit.
 •  27 maj annonserades att CELLINK arbetar med Umeå Universitet och GE Healthcare för att utveckla en transplanterbar hudkonstruktion för att ge patienterna med brännskador bättre livskvalitet.

Händelser efter periodens utgång

 •  18 juni genomförde CELLINK en kapitalanskaffning om 148,5 MSEK, emissionen var riktad mot institutionella investerare för att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera ett potentiellt förvärv.
 •  24 juni har CELLINK i samarbete med ett team av forskare vid Uppsala Universitet skickat upp 3D Bioprintade neuron stamceller till rymden.
 •  26 juni har valberedning inför årsstämman i december 2019 utsetts. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                         Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                        Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                     Email: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB