CELLINK behind the scenes

Follow our financial story in the future of medicine.

On this page you can find financial reports, news, and other information regarding CELLINK. Subscribe to our page in order to get all the latest updates.

Ownership information

Owner A-stock B-stock Ownership Voting Right
Gatenholm, Erik 207 031 2 580 309 36.84% 42.5%
Martinez Avila, Hector Daniel 136 719 1 713 121 24.45% 28.15%
Fore C Investment Holding AB 724 808 9.58% 6.62%
Handelsbanken Fonder 383 087 5.06% 3.5%
Danielsson, Gusten 15 625 215 785 3.06% 3.4%
Svanberg, Jockum 15 625 192 708 2.75% 3.19%
Carl Bennet AB 283 599 3.75% 2.59%
Dinkelspiel, Claes 160 785 2.12% 1.47%
Nordlund, Jonas 103 154 1.36% 0.94%
Västkustens Affärsänglar AB 68 728 0.91% 0.63%
Other owners 765 679 10.12% 7.00%
Totalt 375 000 7 191 763 100.0% 100.0%

Management

Erik Gatenholm
CEO
Hector Martinez
CTO
Gusten Danielsson
CFO

Board of directors

Göran Nordlund
Chairman of the board
Erik Gatenholm
Board Member
Hector Martinez
Board Member
Bengt Sjöholm
Board Member
Klementina Österberg
Board Member
Andreas Albertsson
Deputy Board Member

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB tel. 08-50301550

First North

Nasdaq First North is an alternative market, operated by the different exchanges within Nasdaq OMX. It does not have the legal status as an EU-regulated market. Companies at First North are subject to the rules of First North and not the legal requirements for admission to trading on a regulated market. The risk in such an investment may be higher than on the main market. All companies whose shares are traded on First North have a certified adviser who monitors the company’s compliance with First North’s rules regarding the disclosure of information to the market and investors.

Videos

Finwire TV visits CELLINK
The future of Medicine

Calendar

17-January-2018         Interim Repor September – November 2017
11-April-2018         Interim Repor December – February 2018
11-July-2018         Interim Repor March– May 2018
24-October-2018         Interim Repor June – August 2017 and end of year report
14-November-2018         Annual report
17-December-2018         Annual general meeting

CELLINK bakom kulisserna

Följ vår resa mot framtidens medicin.

På denna sida så finner ni finansiella rapporter, nyheter, och annan information om CELLINK. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om CELLINK.

Video

Finwire TV besöker CELLINK
Framtiden för medicin

Uppgifter om aktieägare

 

Ägare A-aktier B-aktier Ägarandel Röstvärde
Gatenholm, Erik 207 031 2 580 309 36.84% 42.5%
Martinez Avila, Hector Daniel 136 719 1 713 121 24.45% 28.15%
Fore C Investment Holding AB 724 808 9.58% 6.62%
Handelsbanken Fonder 383 087 5.06% 3.5%
Danielsson, Gusten 15 625 215 785 3.06% 3.4%
Svanberg, Jockum 15 625 192 708 2.75% 3.19%
Carl Bennet AB 283 599 3.75% 2.59%
Claes Dinkelspiel 160 785 2.12% 1.47%
Jonas Nordlund 103 154 1.36% 0.94%
Västkustens Affärsänglar AB 68 728 0.91% 0.63%
Other owners 765 679 10.12% 7.00%
Totalt 375 000 7 191 763 100.0% 100.0%

 

Ledningsgrupp

Erik Gatenholm
CEO
Hector Martinez
CTO
Gusten Danielsson
CFO

Styrelse

Göran Nordlund
Styrelseordförande
Erik Gatenholm
Styrelseledamot
Hector Martinez
Styrelseledamot
Bengt Sjöholm
Styrelseledamot
Klementina Österberg
Styrelseledamot
Andreas Albertsson
Suppleant

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB tel. 08-50301550

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla företag vars aktier handlas på First North har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets överensstämmelse med First Norths regler om information till marknaden och investerare.

Kalendarium

17-januari-2018         Delårsrapport september – november 2017
11-april-2018         Delårsrapport december – februari 2018
11-juli-2018         Delårsrapport mars – maj 2018
24-oktober-2018         Delårsrapport juni – augusti 2017 samt bokslutskommuniké
14-november-2018         Årsredovisning
17-december-2018         Årsstämma